Thâm niên là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức …
Trong thế giới kinh doanh hiện đại, từ “target” đã trở nên rất quen thuộc …