Quản lý Kế toán quản trị

Kế toán
Bình Dương
Thời gian đăng: 9 tháng
Đánh giá
 • LươngCạnh tranh
 • Kinh nghiệmTrên 2 Năm
 • Cấp bậcNhân viên
 • Hết hạn nộp:20/08/2023

PHÚC LỢI

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm
 • CLB thể thao

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tổng quan công việc : Quản lý Kế toán quản trị (Chi phí, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Chi phí thực tế và Lập kế hoạch và Báo cáo quản lý).

Trách nhiệm và trách nhiệm giải trình chính:

 • Theo dõi chi tiêu trong Công ty
 • Cung cấp phân tích phương sai từ ngân sách, xác định các cơ hội báo cáo giá trị gia tăng để phân tích xu hướng và bình luận để hỗ trợ dự báo
 • Phân tích hiệu quả tài chính của công ty
 • Hỗ trợ quản lý trong việc lập ngân sách, dự báo và lập kế hoạch
 • Làm việc với tất cả các bộ phận và đội ngũ quản lý trong Quyết định tài chính
 • Lập các tài khoản quản lý hàng tháng, hàng quý, hàng năm
 • Theo dõi và phân tích Giá thành sản phẩm, Phương sai sản xuất.
 • Phối hợp số lượng hàng tồn kho vật lý và số lượng chu kỳ
 • Điều tra phương sai đếm chu kỳ và giải quyết các vấn đề
 • Giám sát trạng thái vật chất của tài sản cố định và quy trình CAPEX
 • Cập nhật chi phí tiêu chuẩn trong hóa đơn vật liệu
 • Xem lại chi phí tiêu chuẩn và thực tế cho những điểm không chính xác
 • Xác thực giá vốn hàng bán như một phần của thời điểm đóng cửa cuối tháng
 • Tích lũy và áp dụng chi phí chung theo yêu cầu của các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung
 • Làm việc với hội đồng đánh giá tài liệu để xác định vị trí và xử lý hàng tồn kho lỗi thời
 • Các nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo sự phân công
 • Có thẩm quyền trong phạm vi chức năng được giao
 • Tuân thủ hệ thống chất lượng của Công ty
 • Tuân thủ các Quy tắc An toàn của Công ty

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Yêu cầu giáo dục và kinh nghiệm làm việc

Giáo dục:

 • Bằng cử nhân Kế toán hoặc Tài chính
 • Tốt nghiệp TCCN/CĐ chuyên ngành công nghệ

Kinh nghiệm:

Kinh nghiệm chuyên môn: 

 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Kế toán công ty sản xuất
 • Kinh nghiệm lãnh đạo: N/A

Năng lực cần có

Kiến thức công nghệ  

 • kế toán địa phương
 • kế toán chi phí

Kỹ năng

 • Phân tích, Lập kế hoạch & Tổ chức, Tư duy phản biện

Ngôn ngữ

 • Giao tiếp trung cấp bằng tiếng Anh (nói và viết)

MS Office và các ứng dụng khác

 • Thành thạo Microsoft Office Word và Excel

Người khác:

 • Mong muốn hoàn thành công việc, cải tiến liên tục
 • Đạo đức làm việc mạnh mẽ: Chính trực và trung thực cao

THÔNG TIN KHÁC

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh

Đặc điểm công việc

Hình thức

Toàn thời gian

Gửi hồ sơ ứng tuyển

A valid phone number is required.

Viết một bình luận