Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2023-2024

By trantan998

5/5 - (1 bình chọn)

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2023-2024

Căn cứ Kế hoạch số 1053/KH-SGDĐT ngày 23/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2023-2024.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2023-2024 như sau:

 1. HÌNH THỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG
 2. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo hình thức xét tuyển.

 1. Vị trí việc làm cần tuyển dụng
 2. a) Tuyển dụng viên chứccác đơn vị trực thuộc SởGiáo dục và Đào tạo bao gồm cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên đảm bảo yêu cầu bộ môn, chuyên ngành đào tạo, trình độ đào tạo và số lượng vị trí việc làm theo chỉ tiêu biên chế được giao.
 3. b) Vị trí việc làm cần tuyển dụng

– Viên chức trực tiếp dạy lớp bao gồm giáo viên cấp học trung học cơ sở, giáo viên cấp học trung học phổ thông.

– Viên chức khác bao gồm Thư viện, Thiết bị – Thí nghiệm, Văn thư, Công nghệ thông tin, Kế toán, Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

 1. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
 2. Giáo viêntrung học cơ sởhạng III: 07 chỉ tiêu; mã số: V.07.04.32.
 3. Giáo viêntrung học phổ thônghạng III: 129 chỉ tiêu; mã số: V.07.05.15.
 4. Thư viện viên hạng IV: 02 chỉ tiêu, mã số: V.10.02.07.
 5. Nhân viên Thiết bị – Thí nghiệm: 05 chỉ tiêu, mã số: V.07.07.20.
 6. Nhân viên Văn thư: 06 chỉ tiêu, mã số 02.008 hoặc 02.007.
 7. Nhân viên Công nghệ thông tin: 06 chỉ tiêu, mã số: V.07.05.15.
 8. Nhân viên Kế toán: 04 chỉ tiêu, mã số 06.032 hoặc 06.031.
 9. Tổng phụ trách Đội: 01 chỉ tiêu; mã số: V.07.04.32.

Bảng chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể từng vị trí việc làm kèm theo Thông báo này. Người đăng ký dự tuyển nghiên cứu kỹ thông báo, chỉ tiêu tuyển dụng; đối chiếu với trình độ đào tạo, chuyên môn được đào tạo của bản thân để lựa chọn vị trí việc làm cụ thể, phù hợp và điền vào mục “nguyện vọng” trong Phiếu đăng ký dự tuyển theo đúng quy định.

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 1. Điều kiện chung
 2. a)Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 3. b) Từ đủ 18 tuổi trở lên
 4. c)Lý lịch rõ ràng
 5. d) Về trình độ

– Yêu cầu về trình độ văn hóa:

Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có bằng trung cấp chuyên nghiệp theo quy định tại Công văn số 3645/BGDĐT-GDCN ngày 26/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc người học tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

– Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

+ Tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

+ Nếu bằng tốt nghiệp ghi 2 môn đào tạo thì chỉ được đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm phù hợp ở môn đào tạo chính.

đ) Nếu thuộc diện phải thực hiện chế độ tập sự, sau khi trúng tuyển, viên chức phải tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp trước khi được bổ nhiệm ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp theo quy định; thời gian tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian thực hiện chế độ tập sự.

Đối với các trường hợp tuyển dụng mới nhưng không thực hiện chế độ tập sự phải đảm bảo hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp theo quy định (thời hạn hoàn thành không quá 12 tháng sau khi có quyết định tuyển dụng).

 1. e) Có đủ sức khỏe để nhận nhiệm vụ và công tác lâu dài.
 2. g) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc, buộc thôi hợp đồng trong vòng 12 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

– Người dự tuyển có dị dạng, khiếm khuyết về hình thể hoặc phát âm tiếng Việt không chuẩn.

– Người đã được tuyển dụng và đang công tác tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.

– Người được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo hủy kết quả tuyển dụng năm học 2022-2023 do có hành vi gian lận trong kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển.

 1. Điều kiện cụ thể

Ngoài việc bảo đảm các điều kiện chung nêu trên, điều kiện cụ thể để xét tuyển viên chức cho từng vị trí việc làm như sau:

 1. a)Đăng ký vị trí việc làm giáo viên

Giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành sư phạm tương ứng với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo ngoài sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo đúng quy định.

Riêng đối với người đăng ký dự tuyển vị trí việc làm là giáo viên môn Tiếng Anh, phải có thêm chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu đạt trình độ bậc 4 Tiếng Anh đối với cấp trung học cơ sở và bậc 5 Tiếng Anh đối với cấp trung học phổ thông theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

 1. b) Đăng ký vị trí việc làm Tổng phụ trách Đội

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành sư phạm có đào tạo chuyên môn về công tác Đội hoặc có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên chuyên ngành sư phạm và có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội.

 1. c) Đăng ký vị trí việc làm Công nghệ thông tin

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành sư phạm Tin học hoặc Công nghệ thông tin. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo ngoài sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo đúng quy định.

 1. d) Đăng ký vị tríviệc làm Thiết bị- Thí nghiệm

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm Thiết bị – Thí nghiệm ở trường trung học).

đ) Đăng ký vị trí việc làm Thư viện

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Thông tin – Thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành Thông tin – Thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

 1. e) Đăng ký vị trí việc làm Văn thư

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ (đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học).

 1. g) Đăng ký vị trí việc làm Kế toán

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

 1. HÌNH THỨC, NỘI DUNGXÉTTUYỂN; ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN; CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
 2. Hình thức, nội dungxét tuyển

Việc xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thực hiện theo 02 vòng như sau:

1.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển thông qua Phiếu đăng ký dự tuyển và các loại giấy tờ có liên quan theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ các điều kiện thì người dự tuyển được tham dự kiểm tra, sát hạch vòng 2.

1.2. Vòng 2

– Thực hiện kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn (bốc thăm câu hỏi) để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Tài liệu liên quan sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương sau khi ban hành thông báo tuyển dụng.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn tối đa đối với một người dự tuyển là 30 phút (trước khi phỏng vấn, người dự tuyển có thời gian chuẩn bị không quá 15 phút).

– Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Cụ thể:

 1. a) Đối với vị trí việc làm tuyển dụng viên chức là giáo viên dạy lớp

– Buổi 1 (35 điểm):

+ 01 câu Kiến thức chung về Luật Viên chức: 15 điểm.

+ 01 câu Kiến thức chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm: 15 điểm.

+ Tác phong (trang phục, thái độ, giao tiếp): 05 điểm.

– Buổi 2 (65 điểm):

+ Người dự tuyển thực hiện một đề cương giáo án (bài soạn) 01 tiết dạy theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, phù hợp với chuyên môn đào tạo và vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; trình bày cụ thể nội dung của đề cương giáo án đã soạn theo yêu cầu của Ban Kiểm tra, sát hạch: 30 điểm.

+ Trả lời phản biện của Ban Kiểm tra, sát hạch về nội dung, kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm theo đề cương giáo án đã trình bày: 30 điểm (02 câu hỏi, mỗi câu 15 điểm).

+ Tác phong (trang phục, thái độ, giao tiếp): 05 điểm.

 1. b) Đối với vị trí việc làm tuyển dụng viên chức không phải là giáo viên dạy lớp(Tổng phụ trách Đội, Kế toán, Văn thư, Thư viện, Thiết bị – Thí nghiệm, Công nghệ thông tin)

+ 01 câu Kiến thức chung về Luật Viên chức: 15 điểm.

+ 02 câu Kiến thức chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm: 30 điểm (mỗi câu 15 điểm).

+ Tác phong (trang phục, thái độ, giao tiếp): 05 điểm.

Khi tổng hợp điểm để xét, thực hiện nhân đôi tổng số điểm của người dự tuyển đã đạt được để bảo đảm tổng số điểm xét tuyển theo thang điểm 100.

 1. Đối tượng và điểm ưu tiên trongxéttuyển
 2. a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
 3. b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
 4. c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

* Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

 1. Cách xác định người trúng tuyển
 2. a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chứcngành Giáo dục và Đào tạophải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có tổng số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn, lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được thông báo tuyển dụng của từng vị trí việc làm (xét nguyện vọng 1 trước theo từng vị trí việc làm của từng cấp học, rồi mới xét đến nguyện vọng 2) cho đến khi hết chỉ tiêu.

 1. b) Trường hợp có từ 02 người trở lên cótổngđiểm của vòng 2 và điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định người trúng tuyển.
 2. c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
 3. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
 4. Hồ sơ dự tuyển

Người dự tuyển đăng ký trực tuyến qua địa chỉ https://tinyurl.com/2gp6o8x3, tất cả hồ sơ phải được scan thành từng tập tin định dạng .pdf (trừ phiếu, minh chứng về việc hoàn thành nộp phí tuyển dụng) để gửi kèm theo, hồ sơ gồm có:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

– Bản photocopy văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ (nếu là Bằng Thạc sĩ thì nộp thêm Bằng Đại học).

– Bản photocopy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (đối với người dự tuyển phải có nghiệp vụ sư phạm).

– Bản photocopy chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (đối với người dự tuyển giáo viên tiếng Anh).

– Bản photocopy hồ sơ, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên được cơ quan, tổ chức cấp (nếu có).

– Bản photocopy các quyết định tuyển dụng, phân công, hợp đồng hoặc hợp đồng lao động và quyết định lương hiện hưởng (nếu có), sổ Bảo hiểm xã hội có thể hiện quá trình công tác có đóng bảo hiểm xã hội (đối với người dự tuyển đã có thời gian công tác, hợp đồng tại các cơ sở giáo dục trước khi dự tuyển).

– Văn bản của đơn vị đang công tác đồng ý cho đăng ký dự tuyển và chuyển công tác về ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương nếu được trúng tuyển (đối với người dự tuyển đang công tác trong quân đội, công an, doanh nghiệp nhà nước hoặc tổ chức, đơn vị khác không thuộc hệ thống các cơ sở giáo dục công lập).

– Minh chứng về việc hoàn thành nộp phí tuyển dụng.

 1. Quy định đối với người đăng ký dự tuyển
 2. a) Người dự tuyển phải nộp phí dự tuyển bằng hình thức chuyển khoản trước khi đăng ký hồ sơ dự tuyển (vì phải gửi kèm minh chứng này khi đăng ký hồ sơ).
 3. b) Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển 01 lần bằng hình thức trực tuyến (đăng ký 01 hoặc 02 nguyện vọng). Hội đồng tuyển dụng chỉ xét tuyển đối với người dự tuyển đã được cấp Bằng tốt nghiệp (bằng chuyên môn, nghiệp vụ). Người dự tuyển phải đảm bảo tất cả các thông tin kê khai là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai đăng ký dự tuyển và các loại giấy tờ minh chứng kèm theo.
 4. c) Người đăng ký dự tuyển phải có trách nhiệm theo dõi, xem thông báo kết quả tuyển dụng và các thông báo khác tạitrangthông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương (https://binhduong.edu.vn) trong suốt quá trình đăng ký dự tuyển như: Thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch, chọn nhiệm sở công tác, nhận quyết định tuyển dụng; người dự tuyển được gọi triệu tập khi cần thiết trong quá trình tuyển dụng,…
 5. d) Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo liên lạc được qua số điện thoại, thư điện tử (email) đã đăng ký; đối tượng được gọi triệu tập khi cần thiết trong quá trình xéttuyểnphải có mặt đúng thời gian, địa điểm theo yêu cầu của Hội đồng Tuyển dụng.

đ) Người đăng ký dự tuyển phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

 1. Thời gian đăng ký và hình thức nộp phí dự tuyển
 2. a) Thời gian đăng ký dự tuyển

Từ 07 giờ 30 phút ngày 29/5/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/7/2023, đăng ký trực tuyến qua địa chỉ https://tinyurl.com/2gp6o8x3

 1. b) Hình thức nộp phí dự tuyển

Người dự tuyển nộp phí dự tuyển bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương (người dự tuyển chịu phí chuyển khoản), cụ thể như sau:

– Tên đơn vị hưởng: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương;

– Địa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

– Số Tài khoản 1028886707 tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đông Bình Dương.

Nội dung chuyển khoản: “Họ và tên người dự tuyển” nộp phí tuyển dụng năm 2023. Ví dụ: “Nguyen Van A nop phi tuyen dung nam 2023”.

 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA,SÁT HẠCH VÒNG 2, CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN; CHỌN NHIỆM SỞ CÔNG TÁC VÀ NHẬN QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG
 2. Kiểm tra,sát hạch vòng 2

Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10/7/2023 đến ngày 14/7/2023, Hội đồng Tuyển dụng sẽ thông báo danh sách người đăng ký dự tuyển đủ điều kiện tham gia kiểm tra sát hạch vòng 2 và thời gian, địa điểm cụ thể trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương https://binhduong.edu.vn.

 1. Công bố kết quả trúng tuyển

Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023, Hội đồng Tuyển dụng sẽ công bố kết quả xét tuyển tại tầng 1, Tháp B, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương và trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương https://binhduong.edu.vn.

 1. Chọn nhiệm sở công tác và nhận quyết định tuyển dụng

Thời gian, địa điểm tổ chức chọn nhiệm sở đối với những trường hợp trúng tuyển vào các vị trí việc làm thuộc cấp trung học phổ thông và thời gian, địa điểm nhận quyết định tuyển dụng sẽ được thông báo cụ thể khi công bố kết quả xét tuyển.

VII. HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC, CHẾ ĐỘ TẬP SỰ

 1. Hợp đồng làm việc

Người trúng tuyển viên chức phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn 12 tháng với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/9/2019 và quy định tại Mục 5 Chương II Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

 1. Chế độ tập sự

Người trúng tuyển viên chức thực hiện chế độ tập sự theo quy định tại Mục 6 Chương II Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

VIII. PHÍ TUYỂN DỤNG

Phí đăng ký dự tuyển là 400.000 đồng/thí sinh (thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

 1. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Mọi thắc mắc về vấn đề tuyển dụng, thí sinh liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương (đơn vị thường trực của Hội đồng tuyển dụng) qua số điện thoại (0274.3825790), địa chỉ thư điện tử tccb@sgdbinhduong.edu.vn./.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Nội dung văn bản Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2023-2024
Số hiệu văn bản 1064/TB-SGDĐT
Ngày ban hành 25/5/2023
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Người ký văn bản Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong
Tệp đính kèm >> Xem chi tiết

>> Phiếu Đăng ký dự tuyển

>> Chỉ tiêu tuyển dụng

>> Đăng ký dự tuyển trực tuyến

>> Danh mục tài liệu tham khảo 

>> Danh mục sách giáo khoa

Trích nguồn: binhduong.edu.vn